‘’ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ‘’

‘’ Το φυλάξαι τ’ αγαθά χαλεπώτερον του κτήσασθαι ‘’

Το νόημα των σοφών λόγων των προγόνων μας , καταδεικνύει και τον βαθμό ευθύνης και επιμέλειας ο οποίος πρέπει να εκδηλώνεται κατά την διαχείριση σοβαρών θεμάτων , προκειμένου να διατηρήσουμε τα αγαθά τα οποία κληρονομήσαμε , ώστε να τα παραδώσουμε στους απογόνους μας βελτιωμένα ή τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο.

Στην πίστη της αυτονόητης αυτής υποχρέωσης οφείλεται και η διαχρονική διατήρηση των βασικών ιδεωδών της ελευθερίας , της δημοκρατίας , των αγαθών του πολιτισμού , της τέχνης , των επιστημονικών κατακτήσεων κ.α.
Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός , ο οποίος δημιούργησε τον Παρθενώνα και γέννησε τα ιδεώδη της ελευθερίας και της δημοκρατίας , φωτοδότησε αφετηρίες νέων προσπαθειών ανά την υφήλιο και ενέπνευσε νέους αγώνες και νέες προσπάθειες , οι οποίοι οδήγησαν σε νέες κοινωνικές κατακτήσεις , ανά τους αιώνες.
Οι Κορίνθιοι έχουν κληρονομήσει πολιτισμό , ιστορία και μεγάλα έργα από τους προγόνους τους , οι οποίοι κατόρθωσαν να τα αναδείξουν σε αξιοζήλευτο επίπεδο για ολόκληρο τον γνωστό τότε κόσμο . Δεν αρκέσθηκαν από την δημιουργία δύο μεγάλων λιμένων του Λεχαίου και των Κεχραιών , οι οποίες ήσαν πηγές ισχυρής δυνάμεως και πλούτου . Δημιούργησαν και το μοναδικό σε σύλληψη και εφαρμογή ανά τους αιώνες , έργο της ‘’ Διόλκου ‘’ , προκειμένου να εξασφαλίσουν ταχύτερη και οικονομικότερη ‘’ναυτική σύνδεση ‘’ των κόλπων Σαρωνικού και Κορινθιακού . Προ εκατό περίπου ετών επιτεύχθηκε η υλοποίηση του μοναδικής συλλήψεως θαυμαστού αυτού έργου , το οποίο αποτέλεσε τον κυριώτερο μοχλό ανάπτυξης της ναυτιλίας και της Ελληνικής και Κορινθιακής Οικονομίας . Σήμερα η Ελληνική Πολιτεία , για λόγους που εκείνη γνωρίζει , αποφάσισε να μη διατηρήσει υπό κρατικό έλεγχο την Ανώνυμη Εταιρεία εκμεταλλεύσεως της διώρυγας της Κορίνθου και να την εκχωρήσει σε ιδιώτη επιχειρηματία .
Το θέμα της διώρυγας της Κορίνθου δεν ομοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο , όσον αφορά την ιστορία του και την προοπτική του . Η ιστορία της ‘’ Διόλκου ‘’ θα πρέπει να απασχολήσει περισσότερο τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και τι υπηρεσίες πολιτισμού και τουρισμού . Η νεώτερη όμως ιστορία της διώρυγας , πρέπει να απασχολήσει τους νομικούς και τους οικονομολόγους και ιδιαίτερα τους Κορινθίους.
Προ της διανοίξεως της διώρυγας (1893) , η οικονομική εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων γινόταν χωρίς προβλήματα . Με την διάνοιξη της διώρυγας δημιουργήθηκαν προβλήματα στην αξιοποίηση των ιδιοκτησιών , λόγω της εδαφικής ασυνέχειας της περιοχής. Την οικονομική αυτή ζημία εξετίμησε και εσεβάσθη η Ελληνική Πολιτεία και οι επιχειρηματίες εκμεταλλεύσεως της εποχής εκείνης παρέχοντας ορισμένα ‘’ προνόμια ‘’ , ως απόδειξη αναγνώρισης της εθελοθυσίας των συμφερόντων των Κορινθίων.
Η διώρυγα της Κορίνθου βάσει των αρχών του δικαίου ανήκει στους Κορινθίους . Εάν για λόγους δημοσίου συμφέροντος η Ελληνική Πολιτεία , τότε απαλλοτρίωσε τα περιουσιακά στοιχεία των Κορινθίων με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες , σήμερα υποχρεούται , ως απόδειξη αναγνωρίσεως αυτής της εθελοθυσίας , νομίμως πράττουσα να εκχωρήσει στους Κορινθίους , την εκμετάλλευση της διώρυγας της Κορίνθου .

-l-

Με αυτόν τον τρόπο θα αποκαταστήσει την προσγενομένη ζημία επί εκατό περίπου έτη στους Κορινθίους, λόγω της διαιρέσεως του νομού και των περιουσιών τους. Όλοι οι παράγοντες αυτού του τόπου (πολιτικοί, τοπικής αυτοδιοικήσεως, οικονομικών φορέων, πολιτισμού και άλλοι ), σε οποιονδήποτε ιδεολογικό-πολιτικό χώρο και αν ανήκουν υποχρεούνται να σκεφθούν και να επιδιώξουν το έννομο συμφέρον του γεωγραφικού τους χώρου. Οφείλουν να εργασθούν ακαταπόνητα, ώστε η επιχείρηση της εκμεταλλεύσεως της διώρυγας της Κορίνθου να εκχωρηθεί από την Ελληνική Πολιτεία μόνο στον Κορινθιακό λαό και σε κανένα άλλον ιδιώτη επιχειρηματία ή όχι.
Οφείλουν οι παράγοντες αυτοί να ενεργήσουν εμφανώς και αποτελεσματικά για το σκοπό αυτό. Αν δεν το πράξουν θα έχουν διαπράξει βαρύ ΕΓΚΛΗΜΑ κατά του Κορινθιακού λαού και επειδή τα εγκλήματα σύμφωνα με κάθε αρχή δικαίου πρέπει να τιμωρούνται, για να μην γεννώνται νέα εγκλήματα, ο Κορινθιακός λαός πρέπει να ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ αυτούς, οι οποίοι δεν εργάζονται για το έννομο συμφέρον του. Ο Κορινθιακός λαός πρέπει να στερήσει την εμπιστοσύνη του, οποτεδήποτε του ζητηθεί (εκλογές ή όχι), από όλους όσους ‘’ νίπτουν τας χείρας τους ‘’ ως ‘’ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΙΛΑΤΟΙ ‘’ και αδιαφορούν για το σοβαρότερο πρόβλημα της νεώτερης ιστορίας της Κορινθίας.

Άρθρα δημιουργήθηκαν 20

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω